Casa rural

Al centre de la finca i ubicada entre dos marges se situa una casa que data del segle XVIII. És una casa rústica de construcció molt senzilla on els habitants vivien del camp i boscos propers.

La casa s'anomena al llibre "Pujals d'aquí, Pujals d'allà" de l'autor català Joan Oller.

Actualment estem treballant en la reforma i millora de la casa per un futur destinar-la a turisme rural.