Els cargols cuinats els preparem per ser conservats en les millors condicions possibles i els envasem sense perjudicar la qualitat i el gust del cargol.

Els cargols refrigerats tenen una durada de 40 dies a la nevera. En aquest format, oferim dues mides de bosses: 180 i 400 g pes net.

Selecció i neteja

Es fa una primera selecció per descartar els cargols trencats, els que són massa petits o massa grans.

Primerament se supervisa la qualitat i es descarten els cargols no aptes per la cocció.

Se selecciona el cargol en la mida mitjana d'entre 4 i 6 g.

Un cop triats se sotmeten a un acurat rentat per netejar i despertar el cargol.

Cocció

La cocció es fa amb oli de gira-sol, espècies, plantes aromàtiques i aigua amb sal durant uns 90 minuts.

Un cop finalitzada la cocció, el cargol es separa del líquid i es refreden ràpidament per millorar i conservar les seves qualitats organolèptiques així com poder obtenir una millor conservació.

Envasatge

Amb el cargol perfectament cuinat i fred, es fa l'envasatge en contenidors de cel·lulosa i en una bossa transparent per envasar al buit amb atmosfera controlada.

En aquestes condicions es millora la seva durabilitat sense perjudicar la qualitat i el gust del cargol.